SATUL EUROPEAN

Concurs de propuneri de proiecte în cadrul Programului de Dezvoltare Locală finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală

12 luni

Perioada de implementare

10 mil lei

Valoarea limită

per proiect

492

Proiecte

selectate

2 mlrd lei

Valoarea

proiectelor

Dosare depuse la concursul

 • SATUL EUROPEAN 2022
SATUL EUROPEAN 2022

724 proiecte de infrastructură au intrat în Concurs

Valoarea totală a proiectelor – 2 miliarde 800 milioane lei


Pentru cine este Concursul de propuneri de proiecte?

Concursul de proiecte este în cadrul Programului de Dezvoltare Locală destinat Autorităților Publice Locale de nivelul I, care vor înainta propuneri de proiecte ce vor contribui la:

 

 • dezvoltarea durabilă a localităților;
 • asigurarea accesului cetățenilor la servicii publice de calitate;
 • creșterea accesului populației la infrastructura socială;
 • creșterea gradului de valorificare a oportunităților de atragere a investițiilor din surse externe în cadrul autorităților publice locale.

Cum aplici la Concursul de propuneri de proiecte?

Autoritățile Publice Locale vor depune personal dosarele cu cererile de finanțare, împreună cu documentele-suport, la sediul Agențiilor de Dezvoltare Regională (Nord, Centru, Sud, Găgăuzia). Dosarele pot fi depuse în perioada 22 martie – 20 aprilie 2022. Dosarele depuse după expirarea termenului limită stabilit (20 aprilie a.c.) nu vor fi acceptate pentru evaluare.

Modalitatea de aplicare pentru obținerea finanțării sunt disponibile în Ghidul de aplicare la Concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare locală.

 

Dosarele cu Cererile de cofinanțare din sursele de asistență externă vor fi depuse fizic la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale la adresa: mun. Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale, 1, pe tot parcursul anului 2022, fără termen limită.

De unde sunt alocați banii?

Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) este principala sursă de finanțare a programelor de dezvoltare regională și locală. Prin intermediul Fondului vor fi finanțate proiecte, precum: alimentarea cu apă și canalizare, termoizolarea clădirilor, creșterea atractivității turistice, dezvoltarea infrastructurii economice.

Pentru anul 2022 s-a alocat un buget de circa 970 milioane de lei pentru dezvoltarea regională și locală, dintre care:

➔   300 milioane de lei – pentru îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare regionale (apeducte, canalizări), dezvoltarea economică a regiunilor prin îmbunătățirea infrastructurii de suport pentru afaceri și crearea locurilor de muncă în regiunile de dezvoltare (Programul de Dezvoltare Regională);

➔   670 milioane de lei – pentru îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare la nivel de localități, pentru construcția și renovarea infrastructurii sociale (școli, grădinițe, case de cultură, terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, săli sportive) și măsuri de eficiență energetică (Programul de Dezvoltare Locală).

Valoarea limită per proiect finanțat din Programul de Dezvoltare Locală

 • 10 mil. lei – pentru construcția, extinderea, reabilitarea, modernizarea sistemelor de alimentare cu apă, de epurare a apei și de canalizare
 • 3 mil. lei – pentru instalarea iluminatului public
 • 1 mil. lei – pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Generale
 • 10 mil. lei – pentru construcția, renovarea, reabilitarea clădirilor publice, inclusiv prin măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice
 • 5 mil. lei – pentru instalarea sistemelor de producere și furnizare a energiei folosind resurse regenerabile;
 • 10 mil. lei – pentru construcția, reconstrucția edificiilor sportive, inclusiv a edificiilor destinate grupurilor social vulnerabile (centre de îngrijire pentru copii, persoane în etate și persoane cu necesități speciale), inclusiv a infrastructurii medicale
 • 5 mil. lei – pentru construcția, reconstrucția obiectelor de arhitectură rurală cu interes istoric, grădini, parcuri, peisaje culturale și naturale.

Lista de documente necesare pentru a depune dosarul

Dosarul cererii de finanțare va include mai multe formulare care sunt anexate la Ghidul de aplicare:

1) Formularul Cererii de finanțare;

2) Bugetul proiectului;

3) Declarația aplicantului;

4) Declarațiile de parteneriat, în cazul existenței partenerilor în cadrul proiectului;

5) Tabelul de Verificare;

6) Documentele – suport și cele confirmative

GHID DE APLICARE

la concursul de selectare a proiectelor de dezvoltare locală

GHID DE APLICARE

la concursul de Proiecte pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Generale

A N U N Ț

privind organizarea Concursului

REGULAMENTUL

privind gestionarea mijloacelor financiare ale Fondului național pentru dezvoltare regională și locală

GHID DE APLICARE

la concurs în cadrul apelului competitiv de granturi mici pentru proiectele de dezvoltare locală /Programul Național „Satul European Expres”, ediția-2023

ANUNȚ

privind organizarea Concursului de aplicare în cadrul Apelului competitiv de selectare a proiectelor de dezvoltare locală pentru oferirea unor "granturi mici"

Aveți întrebări adiționale?

Consultați documentul cu întrebări frecvente

DATE DE CONTACT PENTRU INFORMARE ȘI CONSULTARE

Agenția de Dezvoltare Regională Nord
Municipiul Bălți, raioanele: Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei, Soroca
Republica Moldova, MD-3100
mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri, 8A
Tel./Fax 231 6 19 80
Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Raioanele Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hâncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești, Ungheni, suburbiile municipiului Chișinău
Republica Moldova, MD-6801
or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33
Tel./Fax 268 2 26 92
Agenția de Dezvoltare Regională Sud
Raioanele Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Cimișlia, Leova, Ștefan Vodă, Taraclia
Republica Moldova, MD-4101
or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12
Tel./Fax: 241 2 62 86
Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
Toate localitățile din UTA Găgăuzia
Republica Moldova, MD-3800
mun. Comrat, str. Biruinței, 50
Tel./Fax: 298 2 26 93